Členské příspěvky

Členské příspěvky UNIASK ČR v roce 2024

Podle hlavy IV, článek 2.6., písmeno j) Stanov UNIASK ČR, z.s. předkládá výkonný výbor stanovení výše členských příspěvků v roce 2024 takto:

1. Členské kluby UNIASK ČR, z.s.:
(hlava III, články 1,2 a 7, písmeno e) stanov)

a) zapsané spolky s členskou základnou:

  • do 25 členů                            1.000,- Kč
  • od 26 do 100 členů               1.500,- Kč
  • od 101 do 500 členů             2.500,- Kč
  • od 501 do 1000 členů          3.500,- Kč
  • nad 1001 členů                      5.000,- Kč


b) obchodní společnosti:      10.000,- Kč

2. Individuální členové:
(hlava III, článek 4 a 7, písmeno e) stanov)    2.500,- Kč

3. Mimořádní členové:
(hlava III, článek 5 a 7, písmeno e) stanov)    5.000,- Kč

Pro výpočet členského příspěvku je rozhodující stav členské základny k 31. prosinci 2023.

Členský příspěvek musí být uhrazen do 31. května 2024.

Číslo účtu UNIASK ČR: 2700497336/2010 - FIO banka.