Členské příspěvky

Členské příspěvky UNIASK ČR v roce 2022

XXIX. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schválila dne 12.5.2022 výši členských příspěvků v roce 2022 takto:

1. Členské kluby UNIASK ČR, z.s.:
(hlava III, články 1,2 a 7, písmeno e) stanov)

a) zapsané spolky s členskou základnou:

  • do 25 členů 1.000,- Kč
  • od 26 do 100 členů 1.500,- Kč
  • od 101 do 500 členů 2.500,- Kč
  • od 501 do 1000 členů 3.500,- Kč
  • nad 1001 členů 5.000,- Kč


b) obchodní společnosti:
10.000,- Kč

2. Individuální členové:
(hlava III, článek 4 a 7, písmeno e) stanov) 2.500,- Kč

3. Mimořádní členové:
(hlava III, článek 5 a 7, písmeno e) stanov) 5.000,- KčPro výpočet členského příspěvku je rozhodující stav členské základny k 31. prosinci 2020.

Členský příspěvek musí být uhrazen do 30. června 2022.

Číslo účtu UNIASK ČR: 2700497336/2010 - FIO banka.