XXV. ročník Turnaje tolerance v malé kopané - Memoriál plk. PaedDr. Miroslava Málka 2023

Výsledky

XXV. ROČNÍKU TURNAJE TOLERANCE
V MALÉ KOPANÉ
Memoriál plk. PaedDr. Miroslava Málka
O POHÁR MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY pod záštitou starosty městské části Praha 6

Termín: 10. června 2023
Místo: Stadion ASC DUKLA JULISKA


Letošní jubilejní XXV. ročník tradičního Turnaje tolerance v malé kopané o pohár místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnil v plánovaném termínu 10. června 2023. Turnaj byl rozlosován 29. května 2023 jako každý rok v budově Senátu Poslanecké sněmovny ČR.

Organizací byla opět pověřena Unie armádních sportovních klubů ČR. O turnaj je mezi národnostními menšinami žijícími v České republice a zainteresovanými organizacemi velký zájem, o čemž svědčí trvale vysoké počty zúčastněných družstev a hráčů. Bez ohledu na jinou barvu pleti, náboženské vyznání se příslušníci národnostních menšin setkávají při nejoblíbenější sportovní hře. Touto hrou je fotbal, nejpopulárnější sportovní hra, přispívající k rozvoji jejich osobnosti, řídící se ve všech zemích světa podle stejných pravidel.

K bojům o celkové vítězství nastoupilo za krásného počasí 24 družstev národnostních menšin a zainteresovaných organizací. Po celodenních bojích ve čtyřech skupinách po osmi družstvech, absolvovala v odpoledních hodinách souboje nejlepší družstva. Vítězný pohár, který předávali mj. senátor PaedDr. Jiří Růžička a starosta MČ Prahy 6 Jakub Stárek, zvedlo nad hlavu družstvo Vietnamců, které ve finále porazilo fotbalisty Itálie 1:0. Třetí místo si zajistili Ukrajinci vítězstvím nad družstvem Ghany 5:0. Celkem bylo v průběhu turnaje sehráno 62 utkání a vstřeleno 239 branek. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Vietnamec Le Xuan Kien a nejlepším střelcem Volončik z Ukrajiny.

Turnaje se zúčastnilo ve 24 družstvech 317 hráčů a nezbytného doprovodu, 32 hostů – velvyslanců a atašé zúčastněných zemí. Záštitu nad turnajem převzal opět starosta Městské části Praha 6 Jakub Stárek. Na organizaci turnaje se podílelo 27 pracovníků organizačního výboru a vojenské policie.

Turnaj má mezi zúčastněnými družstvy velkou odezvu, zájem družstev o start je každým rokem velký a převyšuje naše kapacitní možnosti. V Evropě neexistuje svým rozsahem obdobný turnaj. Zúčastněná družstva turnaj vnímají jako možnost setkání na sportovním poli v zemi, kterou si jejich hráči vybrali jako dočasný nebo trvalý domov.

Organizační výbor XXV. ročníku turnaje národnostních menšin v malé kopané si dovoluje poděkovat: Senátu PČR, Ministerstvu obrany ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu městské části Praha 6, Úřadu městské části Praha 5, Vojenské zdravotní pojišťovně, Vojenským lesům a statkům, Armádnímu sportovnímu centru DUKLA, Vojenské policii, Ústřední hudbě AČR, Fotbalovému klubu DUKLA Praha.

V Praze dne 10. 6. 2023                                                                                              Mgr. Imrich Bugár                                                                                                                  předseda UNIASK ČR, z.s. a ředitel turnaje

Výsledky ke stažení v PDF: