Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 16. 10. 2023

Přítomni: Imrich Bugár, Václav Fišer, Alena Fišerová, Vladimír Liszok, Vlastimil Šebela

Omluven: Antonín Mařík, Kamil Ploc

Program:

  • Imrich Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  • Výbor rozhodl o nominacích v anketě Sportovec roku UNIASK ČR.

            Sportovec roku: Matěj Rampula, sportovní střelba

            Junior roku: Zuzana Maděrová, snowboard

            Trenér roku: Josef Fiala, sportovní střelba

            Každý oceněný obdrží plaketu, kytici a sportovní batoh a tričko NIKE v hodnotě cca 1.500,- Kč

            Předávající budou pp. Bugár a Provazník.

  • Turnaj v bowlingu Memoriál Arnošta Šulce a Cyrila Schejbala se uskuteční 22.11.2023 v 16:00 hod ve Studentském domě ČVUT. Na turnaj je nutno zabezpečit poháry pro vítěze. Po skončení turnaje proběhne setkání výboru UNIASK v restauraci U Pramene od 19:00 hod.
  • Do 15.11.2023 je nutné podat žádost na VLS na akce v 1. Q (Kormoš hokej) a na 2.Q do 15.1.2024 (Turnaj tolerance 1.6., Memoriál K. Špatenky a turnaj přípravek Minicup 12.6.). V týdnu po 3.6. začne na Julisce rekonstrukce trávníku trvající cca 6-8 týdnů.
  • Zpracováním Plánu činnosti UNIASK ČR na rok 2024 byl pověřen místopředseda UNIASK ČR Vladimír Liszok. Termín do 30.11.2023
  • Setkání jubilantů Dukly Praha se uskuteční 12.12.2022 od 14:00 hod. v DAP Praha.

Zapsal: Václav Fišer

Kontrolovala: Alena Fišerová

Imrich Bugár v.r.

Předseda UNIASK ČR