Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 7. 10. 2019

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, A. Mařík, C. Schejbal, Vl. Šebela, J. Ploc

Omluveni: Vl. Liszok

  1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. Výbor rozhodl o změně názvu fotbalového Turnaje tolerance v malé kopané na "Turnaj tolerance - Memoriál plk. Miroslava Málka". Turnaj se uskuteční 13. 6. 2020.
  3. Fotbalový turnaj přípravek MINICUP se uskuteční 17. 6. 2020.
  4. Vánoční bowlingový turnaj - Memoriál Arnošta Šulce se uskuteční 26. 11. 2019 od 16.00 hod. v bowlingovém centru Praha 6.
  5. Při vyhlášení Armádního sportovce 2019 budou opět vyhlášeni nejlepší sportovec, junior, trenér a osobnost UNIASK ČR.
  6. Střelecký klub Target Club Pardubice bude dále střílet na střelnici v Hradci Králové - Malšovicích.
  7. Místopředseda UNIASK ČR osloví kluby, které doposud nezaplatili příspěvky za rok 2019. Fotbalový klub Dukla Praha a.s. osloví Vl. Šebela přes předsedu uvedeného klubu

Zapsal: Cyril Schejbal