Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 17. 5. 2023

Přítomni: Imrich Bugár, Václav Fišer, Alena Fišerová, Vladimír Liszok, Antonín Mařík, Kamil Ploc, Vlastimil Šebela

Omluven: 0

Program:

  • Imrich Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  • Volba předsedy UNIASK ČR: všemi hlasy byl zvolen dosavadní předseda Imrich Bugár.

           Volba místopředsedy UNIASK ČR: všemi hlasy byl zvolen Vladimír Liszok.

           Volba ekonoma UNIASK ČR: všemi hlasy byla zvolena Alena Fišerová


Zapsal: Václav Fišer

Kontrolovala: Alena Fišerová

Imrich Bugár v.r.

Předseda UNIASK ČR