Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 24. 3. 2022

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, C. Schejbal, Vl. Šebela, A. Mařík

Omluven: Vl. Liszok

  1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. Členské příspěvky za rok 2020 a 2021 doposud nezaplatily kluby FC Dukla Hranice, BC Libochovice a Militari Athletic club Warrior. Klubům byl zaslán upomínkový dopis, na který nereagovaly. Na VH UNIASK ČR bude podán návrh na vyloučení uvedených klubů.
  3. Výbor byl seznámen s podanými žádostmi o dotace na rok 2022 z prostředků Ministerstva obrany. Jedná se o dotace na Memoriál K. Špatenky, Turnaj tolerance, VC AČR ve střelbě, Střeleckou soutěž Praha a Bowlingový turnaj. O dotacích bude MO rozhodovat 28.3.2022.
  4. Výborem UNIASK ČR byl projednán a doplněn Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2022.
  5. Výbor navrhne VH UNIASK ČR kooptaci Kamila Ploce (SSK Hradec Králové) do výboru.
  6. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční 12. 5. 2022 ve 14.00 hod. v Praze.
  7. Kontrolní komise UNIASK ČR se sejde 20. nebo 21. 4. 2022 v 10.30 hod.
  8. Výbor projednal organizační zajištění Turnaje tolerance, který se uskuteční 18. 6. 2022 v Praze na Julisce. Do 8.4.2022 budou rozeslány pozvánky na jednotlivá družstva.
  9. Fotbalový turnaj Mem. Karla Špatenky se uskuteční 19. 5. 2022 v areálu ASO Dukla Liberec, turnaj přípravek MINICUP dne 22. 6. 2022 na stadionu Juliska.
  10. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 5. 5. 2022.

Zapsal: Cyril Schejbal