Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2024

P.Č. Úkol - opatření Odpovídá Účast Termín Poznámky
1. ORGANIZAČNÍ ČINNOST
1.1. Přijímání nových členských klubů předseda výbory sportovních klubů průběžně Stanovy UNIASK ČR, z.s., Smlouvy o
součinnosti
1.2. Pomoc, předložení, sumarizace a odeslání
přihlášek k Programům dotační politiky
na rok 2025
- Programy MO ČR
předseda, tajemnice výbory členských klubů do 30.9.2024 Dle pokynů Odbor pro válečné
veterány MO
www.army.cz
1.3. Předložení a sumarizace výkazu evidence
členské základny k 31.12.2023
místopředseda,
tajemnice
členské kluby do Valné hromady Pokyn č. 05 předsedy UNIASK ČR
2. ZASEDÁNÍ, PORADY
2.1. XXXI. valná hromada UNIASK ČR výkonný výbor členské kluby, hosté
2.2. Plenární zasedání ČOV výkonný výbor, ČOV předseda Praha
2.3. Zpracování a provedení přípravy Turnaje
tolerance dle zvláštního plánu
předseda místopředseda prosinec 2023 až
červen 2024
Praha
2.4. Zasedání výkonného výboru a
kontrolní komise UNIASK ČR, z.s.
předseda,
VV a KK UNIASK ČR
členové,
VV a KK UNIASK ČR
Praha
2.5. Setkání ředitele ASC DUKLA a
předsedy UNIAS ČR, z.s.
předseda místopředseda Praha - ASC DUKLA
2.6. Porady předsedy a místopředsedů předseda místopředseda podle potřeby Praha
3. EKONOMICKÁ ČINNOST
3.1. Úhrada členských příspěvků za rok 2024 členské kluby výkonný místopředseda do 31.5.2024
3.2. Vydání rozhodnutí na poskytnutí
neinvestičních dotací členským klubům
MO předseda, tajemnice
3.3. Vyúčtování neinvestičních dotací členské kluby místopředseda 1 měsíc po skončení
akce

3.4. Účetní závěrka za rok 2023 předseda tajemnice do 31.3.2024
3.5. Předložení a potvrzení žádostí o přenechání
dočasně nepotřebného majetku státu
členské kluby předseda průběžně Pokyn č. 04/2009
4. SPORTOVNÍ AKCE
4.1. XXX. ročník turnaje v ledním hokeji o
Pohár velitele Vzdušných sil AČR
AC AERO
Hradec Králové
A. Mařík Třebechovice pod Orebem
4.2. XXI. ročník Memoriálu mjr. Ing. K. Špatenky
v malé kopané
TJ DUKLA Liberec V. Šebela, A. Fišrová Liberec
4.3. XXVI. ročník Turnaje tolerance o
Pohár Senátu Parlamentu ČR v malé kopané
výkonný výbor FK DUKLA Praha,
V. Liszok, výkonný výbor
1.6.2024 Praha Juliska
4.4. . XXII. ročník fotbalového turnaje přípravek
DUKLA MINICUP
FK DUKLA Praha V. Liszok Praha Juliska
4.5. Memoriál Jaromíra Zbranka v malé kopané AC AERO
Hradec Králové
I. Bugár Hradec Králové
4.6. XXXV. ročník Velké ceny AČR v brokové
střelbě
SSK DUKLA
Hradec Králové
Hradec Králové
4.7. XVII. ročník Sportem proti rakovině ASK Strakonice I. Bugár Strakonice
4.8. XIII. ročník Mem. Gen. Hradila v šachu TJ Dukla Praha R. Soukal Praha-Juliska
4.9. XVIII. ročník otevřené střelecké soutěže klub.
Poháru
SK VZO a SSK při MO
Praha
I. Bugár leden - prosinec Praha-Ruzyně
4.10. XIX. ročník otevřeného turnaje v bowlingu -
- Memoriál A. Šulce
výkonný výbor A. Fišerová listopad-prosinec Praha
4.11. Vánoční turnaj v sálové kopané AC AERO
Hradec Králové
J. Kormoš Hradec Králové
5. SPOLEČENSKÉ AKCE
5.1. Slavnostní vyhlášení ankety Armádní
sportovec roku 2022
ASC DUKLA MO ČR, výkonný výbor Vojenský klub Praha
5.2. Výroční setkání s jubilanty armádního sportu ASC DUKLA MO ČR prosinec Vojenský klub Praha