Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2021

Poř.

Čís.

Úkol - opatření

Odpovídá

Účast

Součinnost

Termín

Poznámky

 1.

 Organizační činnost

 1.1.

 Přijímání nových členských klubů

 předseda

 výbory sportovních  klubů

 průběžně

 Stanovy

 UNIASK ČR, smlouvy o  součinnosti

 1.2.

 Pomoc, Předložení, sumarizace a odeslání přihlášek k Programům dotační politiky na rok 2022

 * programy MO ČR

 předseda, tajemnice

 výbory členských klubů

 do 30.9.

 Dle pokynů MO, Odbor pro válečné veterány

www.army.cz

 

 1.3.

 Předložení a sumarizace výkazu  evidence členské základny k 31.12.2020

 místopředseda,

 tajemnice

 členské kluby

 do 31.3.

 Pokyn č. 05 předsedy UNIASK ČR

 2.

 Zasedání, porady

 2.1.

 XXVIII. valná hromada

UNIASK ČR, z.s.

 výkonný výbor

 členské kluby, hosté

  3.6.2021

 Praha - ASC Dukla

 2.2.

 Plenární zasedání ČOV

 výkonný výbor

 ČOV

 předseda

 duben 2020

 Praha

 2.3.

 Zpracování a provedení přípravy Turnaje tolerance dle zvláštního plánu

 předseda

 místopředseda

 prosinec 2020 - červen 2021

 Praha

 

 2.4.

 Zasedání výkonného výboru a kontrolní komise UNIASK ČR

 předseda
VV a KK UNIASK ČR

 členové
VV a KK UNIASK ČR

 18.2.

   8.4.

   3.6.

   9.11.

vždy 12:30

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 Praha

 2.5.

 

 Setkání ředitele ASC DUKLA a předsedy UNIASK ČR


 

 předseda 

 místopředseda

 únor

 květen

 září

 listopad

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 Praha - ASC DUKLA

 2.6.

 Porady předsedy

a místopředsedů

 předseda

 výkonný   místopředseda

 podle potřeby

 Praha

 3.

 Ekonomická činnost

 3.1

 Úhrada členských příspěvků za rok 2021

 členské kluby

 místopředseda

 do 31.3.

 

3.2.

 Vydání rozhodnutí na poskytnutí neinvestičních dotací členským klubům

 předseda

 tajemnice

 do 26.2.

 

3.3.

 Vyúčtování

neinvestičních dotací

 členské kluby

 místopředseda

 1 měsíc po skončení akce

 

3.4.

Účetní závěrka za rok 2020

 předseda

 tajemnice

 do 31.3.

 

3.5.

 Předložení a potvrzení žádostí o přenechání dočasně nepotřebného majetku státu

 členské kluby

 předseda

 průběžně

 Pokyn č. 04/2009

 4.

 Sportovní akce

 4.1.

 XXVII. ročník turnaje v ledním hokeji o Pohár vel. Vzd.S AČR

 AC AERO

 Hradec Králové

 A. Mařík

 3.-5.3.

 Třebechovice p. O.

 4.2.

 XVIII. ročník Memoriálu mjr. Ing. K. Špatenky v malé kopané

 TJ DUKLA
 Liberec

  V. Šebela

 C. Shcejbal

 A. Fišerová
 20.5.

 Liberec

 4.3.

 XXIII. ročník Turnaje tolerance o pohár Senátu P ČR v malé kopané

 výkonný výbor

 FK DUKLA Praha, z.s.
V.Liszok, výkonný výbor

 19.6.

Praha - Juliska

 4.4.

 XIX. ročník fotbalového turnaje přípravek DUKLA MINICUP

 FK DUKLA Praha, z.s.  

 V. Liszok

 C. Schejbal

 23.6.

 Praha - Juliska

 4.5.

  Memoriál Jaromíra ZBRANKA v malé kopané

  AC AERO
  Hradec Králové

 I. Bugár

 10.6.

 Hradec Králové

 4.6.  XXXII. ročník Velké ceny AČR v brokové střelbě   SSK DUKLA
  Hradec Králové
 J. Ploc
 C. Schejbal
 16. - 18.7.  Hradec Králové
 4.7.

MČR žactva ve slalomu a sprintu na divoké vodě

 Kajak klub
 Brandýs nad Labem
 J. Volf  20. - 22.8.  Brandýs nad Labem

 4.8.

 XIV. ročník Sportem proti rakovině

  ASK Strakonice

 I. Bugár
 C. Schejbal

 16.9.  Strakonice
 4.9.

 X. ročník Mem. Gen. Hradila v šachu

 TJ Dukla Praha  R. Soukal
 C. Schejbal
 říjen  Praha - Juliska

 4.10.

 XV. ročník otevřené střelecké soutěže klub. Poháru

 SK VZO a SSK při MO   Praha

 I. Bugár

 leden - prosinec

 Praha - Ruzyně

 4.11.

 XVI. ročník otevřeného turnaje v bowlingu - Mem. A. Šulce

 výkonný výbor

 C. Schejbal

 A. Fišerová

 listopad - prosinec

 Praha

 4.12.

 Vánoční turnaj v sálové kopané

  AC AERO

  H.Králové

 J. Kormoš

 18.12.

 Hradec Králové

 5.

 Společenské akce

 5.1.

 Slavnostní vyhlášení ankety Armádní sportovec roku 2021

 ASC DUKLA

 MO ČR

 výkonný výbor

 říjen

 Voj. klub Praha

 5.2.

 Výroční setkání s jubilanty  armádního sportu

 ASC DUKLA

 MO ČR

 prosinec

 Voj. klub Praha