Usnesení XXVIII. valné hromady

Usnesení XXVIII. valné hromady konané dne 3. 6. 2021

1. XXVIII. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

1.1. Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXVII. valné hromady.

1.2. Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2020.

1.3. Zprávu mandátové komise XXVIII. valné hromady UNIASK ČR, z.s. o účasti delegátů členských klubů při jednání XXVIII. valné hromady UNIASK ČR, z.s.

1.4. Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2021.

1.5. Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2021.

1.6. Zprávu kontrolní komise za rok 2020.

1.7. Výši členských příspěvků na rok 2021.

1.8. V souladu s článkem III.,bodem 3, odst. 1 a) XXVIII. Valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukončuje členství klubům Olomoucká škola obrany a SSK Tagret Club Pardubice v UNIASK ČR, z.s. na jejich vlastní žádost a dnem 3.6.2021 zaniká členství Olomoucké škola obrany a SSK Tagret Club Pardubice.

2. XXVI. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

2.1.1. Společně s ostatními organizacemi sportovního prostředí v České republice prosazovat závěry a úkoly Usnesení vlády ČR č. 591/2016 "KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V LETECH 2016-2025 - SPORT 2025".

2.1.2. O přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání jeho statutárních zástupců s orgány státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty a ostatními organizacemi průběžně informovat členské kluby.

2.1.3. V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na slavnostním vyhlášení ankety "ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2021" a "VÝROČNÍHO SETKÁNÍ S JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU".

2.1.4. Provést kontrolu registrace spolků u Rejstříkového soudu do 31.8.2021.

2.1.5. Trvalou pozornost věnovat získávání finančních prostředků a jejich účelnému využití.

2.1.5. Provést urgenci placení členských příspěvků a zaslání dotazníků u klubů, které tak neučiní do 30.6.2021. Termín 31.7.2021.

2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s.:

2.2.1. Důsledně dodržovat vlastní smlouvy a stanovy UNIASK ČR, z.s.

2.2.2. V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními spolky působícími v tělovýchově a sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie spoluobčanů.

2.2.3. U všech svých členů důsledně vyžadovat dodržování zásad Antidopingového programu Českého olympijského výboru.

2.2.4. Do 30. června 2021 uhradit dosud neuhrazený členský příspěvek za rok 2021.

2.2.5. Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 30. června 2021 žádosti o granty MO na rok 2022 účtované přes UNIASK ČR, z.s.