Usnesení XXIX. valné hromady

Usnesení XXIX. valné hromady konané dne 12. 5. 2022

1. XXIX. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

1.1. Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXVIII. valné hromady.

1.2. Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2021.

1.3. Zprávu mandátové komise XXIX. valné hromady UNIASK ČR, z.s. o účasti delegátů členských klubů při jednání XXIX. valné hromady UNIASK ČR, z.s.

1.4. Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2022.

1.5. Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2022.

1.6. Zprávu kontrolní komise za rok 2022.

1.7. Výši členských příspěvků na rok 2022.

1.8. Kooptace člena SSK Dukla Hradec Králové Kamila Ploce do výkonného výboru UNIASK ČR, z.s.

1.9. V souladu s článkem III., bodem 3, odst. 1 a) XXIX. Valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukončuje členství klubům FK Dukla Hranice, BC Libochovice a Military Athletic club Warrior v UNIASK ČR, z.s vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku po dobu dvou a více let a dnem 12.5.2022 zaniká FK Dukla Hranice, BC Libochovice a Military Athletic club Warrior.

2. XXIX. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

2.1.1. Společně s ostatními organizacemi sportovního prostředí v České republice prosazovat závěry a úkoly Usnesení vlády ČR č. 591/2016 "KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V LETECH 2016-2025 - SPORT 2025".

2.1.2. O přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání jeho statutárních zástupců s orgány státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty a ostatními organizacemi průběžně informovat členské kluby.

2.1.3. V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na slavnostním vyhlášení ankety "ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2022" a "VÝROČNÍHO SETKÁNÍ S JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU".

2.1.4. Trvalou pozornost věnovat získávání finančních prostředků a jejich účelnému využití.

2.1.5. Provést urgenci placení členských příspěvků a zaslání dotazníků u klubů, které tak neučiní do 30.6.2022. Termín 31.7.2022.

2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s.:

2.2.1. Důsledně dodržovat vlastní smlouvy a stanovy UNIASK ČR, z.s.

2.2.2. V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními spolky působícími v tělovýchově a sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie spoluobčanů.

2.2.3. U všech svých členů důsledně vyžadovat dodržování zásad Antidopingového programu Českého olympijského výboru.

2.2.4. Do 30. června 2022 uhradit dosud neuhrazený členský příspěvek za rok 2022.

2.2.5. Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 30. června 2021 žádosti o granty MO na rok 2023 účtované přes UNIASK ČR, z.s.