Usnesení XXX. valné hromady

Usnesení XXX. valné hromady konané dne 17. 5. 2023

1. XXX. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

1.1. Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXIX. valné hromady.

1.2. Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2022.

1.3. Zprávu mandátové komise XXX. valné hromady UNIASK ČR, z.s

1.4. Volbu výkonného výboru UNIASK ČR na další 4 roky ve složení:

                  Imrich Bugár, Alena Fišerová, Vladislav Liszok, Antonín Mařík, Kamil Ploc, Václav Fišer a   

                  Vlastimil Šebela.

1.5. Složení kontrolní komise UNIASK ČR:

                  Petr Eliáš, Ján Kormoš, Václav Korunka

1.6. Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2023.

1.7. Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2023.

1.8. Zprávu kontrolní komise za rok 2022.

1.9. Výši členských příspěvků na rok 2023.

1.10. Přijetí nového člena UNIASK ČR, z.s. Handball Club Olomouc 1966

1.11. V souladu s článkem III.,bodem 3, odst. 1 b) XXX. Valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukončuje členství 

    klubu VTJ Rapid v UNIASK ČR, z.s. vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského 

    poplatku po dobu dvou a více let.

2. XXX. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

2.1.1. Průběžně informovat členské kluby o přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání s orgány 

        státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty 

        a ostatními organizacemi.

2.1.2. V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na 

         slavnostním vyhlášení ankety "ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2023" a "VÝROČNÍ SETKÁNÍ S 

        JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU" spojené s oslavou výročí "75 LET ARMÁDNÍHO SPORTU".

2.1.3. Aktualizovat pravidelně webové stránky UNIASK ČR.

2.1.4. Zvolit předsedu, místopředsedu a tajemníka a zapsat do Rejstříku spolků


2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s.:

2.2.1. V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními spolky působícími v tělovýchově a 

         sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie 

         spoluobčanů.

2.2.2. Do 31. května 2023 uhradit členský příspěvek za rok 2023

2.2.3. Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 31.května 2023 žádosti o granty MO na rok 2024 účtované přes UNIASK ČR, z.s.