Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 20. 2. 2020

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, A. Mařík, C. Schejbal, Vl. Šebela, J. Ploc

Omluveni: Vl. Liszok

  1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. Členské příspěvky za rok 2019 zaplatily všechny kluby mimo FC Dukla Hranice. Klubu bude zaslán upomínkový dopis.
  3. Výbor byl seznámen s podanými žádostmi o dotace z prostředků Ministerstva obrany. Jedná se o dotace na Memoriál K. Špatenky, Turnaj tolerance, VC AČR ve střelbě, Střeleckou soutěž Praha a Bowlingový turnaj.
  4. Výborem UNIASK ČR byl projednán a doplněn Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2020.
  5. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční 29. 4. 2020 ve 14.00 hod. v Praze.
  6. Výbor přijal informace o možných sponzorech sportovních akcí.
  7. Dne 8. 6. 2020 se na stadionu Juliska uskuteční Memoriál Josefa Odložila v atletice.
  8. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude v pondělí 6. 4. 2020.
Zapsal: Cyril Schejbal