XXIII. ročník Turnaje tolerance v malé kopané  - Memoriál plk. PaedDr. Miroslava Málka 2021

Letošní XXIII. ročník tradičního Turnaje tolerance v malé kopané o pohár místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnil v plánovaném termínu 19. června 2021. Turnaj byl rozlosován 14. června 2021 jako každý rok v budově Senátu Poslanecké sněmovny ČR.

Organizací byla opět pověřena Unie armádních sportovních klubů ČR. O turnaj je mezi národnostními menšinami žijícími v České republice a zainteresovanými organizacemi velký zájem, o čemž svědčí trvale vysoké počty zúčastněných družstev a hráčů. Bez ohledu na jinou barvu pleti, náboženské vyznání se příslušníci národnostních menšin setkávají při nejoblíbenější sportovní hře. Touto hrou je fotbal, nejpopulárnější sportovní hra, přispívající k rozvoji jejich osobnosti, řídící se ve všech zemích světa podle stejných pravidel.

Za tropického počasí k bojům o celkové vítězství nastoupilo 21 družstev národnostních menšin a zainteresovaných organizací. Po celodenních bojích ve čtyřech skupinách 8 družstev v odpoledních hodinách absolvovalo souboje o nejlepší družstvo. Vítězný pohár, který předával 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Jiří Růžička, zvedlo nad hlavu družstvo Bulharů, které ve finále porazilo fotbalisty Vietnamu 1:0. Třetí místo si zajistili Rumuni vítězstvím nad družstvem Súdánců 3:0. Celkem bylo v průběhu turnaje sehráno 62 utkání a vstřeleno 190 branek.

Turnaje se zúčastnilo v 21 družstvech 266 hráčů a nezbytného doprovodu, 56 hostů z toho 6 velvyslanců a atašé zúčastněných zemí. Záštitu nad turnajem převzal opět starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář. Na organizaci turnaje se podílelo 31 pracovníků organizačního výboru a vojenské policie.

Turnaj má mezi zúčastněnými družstvy stále velkou odezvu, zájem družstev o start je každým rokem velký a to i z důvodu, že v Evropě neexistuje svým rozsahem obdobný turnaj. Zúčastněná družstva turnaj vnímají jako možnost setkání na sportovním poli v zemi, kterou si jejich hráči vybrali jako dočasný nebo trvalý domov.

K dosažení těchto cílů přispěly dotace Mag. hl. města Prahy, Vojenské zdravotní pojišťovny, Ministerstva obrany, Národní sportovní agentury, Prahy 5 a Prahy 6, za které je nutné poděkovat, neboť pomohly k finančnímu zabezpečení závodu.

Fotogalerie