Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 18. 2. 2021

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, C. Schejbal, Vl. Šebela,

Omluveni: Vl.  Liszok, A. Mařík, J. Ploc

  1. Předseda UNIASK ČR I.Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.

  2. Členské příspěvky za rok 2020 doposud nezaplatily kluby FC Dukla Hranice, BC Libochovice a Militari Athletic club Warrior. Klubům byl zaslán upomínkový dopis.

  3. Klub SK Target Pardubice požádal o ukončení členství. Žádost bude předložena VH UNIASK ČR.

  4. Výbor byl seznámen s podanými žádostmi o dotace z prostředků Ministerstva obrany. Jedná se o dotace na Memoriál K.Špatenky, Turnaj tolerance, VC AČR ve střelbě, Střeleckou soutěž Praha a Bowlingový turnaj.

  5. Výborem UNIASK ČR byl projednán a doplněn Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2021.

  6. Valná hromada UNIASK ČR se uskuteční 29. 4. 2021 ve 14.00 hod. v Praze. Náhradní termín je 6. 5. 2021.

  7. Příští schůze výboru UNIASK ČR bude ve čtvrtek 8. 4. 2021, pokud epidemická situace dovolí shromažďování.

Zapsal: Cyril Schejbal