Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 24. 1. 2019

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, A. Mařík, J. Ploc, C. Schejbal

Omluveni: Vl. Liszok, Vl. Šebela

 1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
 2. Sportovní akce v roce 2018 se uskutečnily v plném rozsahu a předseda UNIASK poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich průběhu.
 3. Výbor projednal Plán činnosti UNIASK ČR na rok 2019 a po doplnění některých termínů sportovních akcí jej odsouhlasil.
 4. Členské příspěvky za rok 2018 doposud neuhradil klub, FK Dukla Hodonín. S klubem bude osobně jednat předseda UNIASK ČR.
 5. VH UNIASK ČR se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.00 hod. na metodickém kabinetu ASC DUKLA. Klubům budou v předstihu zaslány pozvánky a pracovní materiály.
 6. Výbor UNIASK ČR podal žádosti o dotace na sportovní akce na MO, a to:
 • Lední hokej AC - Aero Hradec Králové
 • Mem. K. Špatenky - TJ Dukla Liberec
 • Beeballový turnaj - SK Sever Brno
 • DUKLA Minicup - FK Dukla Praha
 • Turnaj tolerance - výkonný výbor
 • VC AČR - SSK Dukla Hradec Králové
 • Bowlingový turnaj - výkonný výbor

 na MČ Praha 6, a to:

 • DUKLA Minicup - FK Dukla Praha
 • Turnaj tolerance - výkonný výbor
 • Mem. Gen. Hradila - TJ Dukla Praha
   7.     Příští schůze výboru UNIASK ČR se uskuteční 21. 3. 2019.

Zapsal: Cyril Schejbal