XXIV. ročník Turnaje tolerance v malé kopané  - Memoriál plk. PaedDr. Miroslava Málka 2022

Výsledky

XXIV. ROČNÍKU TURNAJE TOLERANCE
V MALÉ KOPANÉ
Memoriál plk. PaedDr. Miroslava Málka
O POHÁR MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY pod záštitou starosty městské části Praha 6


Termín:   18. června 2022
Místo:     Stadion ASC DUKLA JULISKA


1. UTKÁNÍ SKUPIN
Přihlášená družstva byla rozlosována do 4 skupin - A až D o 6 družstvech. Družstva Maročanů a Transilvánců se na turnaj nedostavila a

proto byla ze soutěže vyloučena. Nahrazena byla Vietnamci -družstvem náhradníků.

POŘADÍ VE SKUPINĚ "A"


1.
   
POLÁCI     
   
5    
   
4    
   
1    
   
0    
   
32    
   
:    
   
4    
   
13    

2.
   
RUMUNI     
   
5    
   
4    
   
0    
   
1    
   
13    
   
:    
   
5    
   
12    

3.
   
MOLDAVANÉ     
   
5    
   
2    
   
2    
   
1    
   
12    
   
:    
   
3    
   
8    

4.
   
EKVÁDORCI     
   
5    
   
2    
   
1    
   
2    
   
6    
   
:    
   
9    
   
6    

5.
   
BĚLORUSOVÉ    
   
5    
   
1    
   
0    
   
4    
   
4    
   
:    
   
11    
   
3    

6.
   
LIBANONCI    
   
5    
   
0    
   
0    
   
5    
   
1    
   
:    
   
36    
   
0    

Do čtvrtfinále postoupila družstva Poláků a Rumunů.

POŘADÍ VE SKUPINĚ "B"

1.
   
VIETNAMCI     
   
5    
   
5    
   
0    
   
0    
   
16    
   
:    
   
0    
   
15    

2.
   
JORDÁNCI    
   
5    
   
4    
   
0    
   
1    
   
9    
   
:    
   
4    
   
12    

3.
   
ITALOVÉ    
   
5    
   
3    
   
0    
   
2    
   
14    
   
:    
   
5    
   
9    

4.
   
RÓMOVÉ     
   
5    
   
2    
   
0    
   
3    
   
13    
   
:    
   
12    
   
6    

5.
   
SENEGALCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
3    
   
:    
   
13    
   
1    

6.
   
JEMENCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
4    
   
:    
   
25    
   
1    

Do čtvrtfinále postoupila družstva Vietnamců a Jordánců.

POŘADÍ VE SKUPINĚ "C"


1.
   
VIETNAMCI     
   
5    
   
5    
   
0    
   
0    
   
16    
   
:    
   
0    
   
15    

2.
   
JORDÁNCI    
   
5    
   
4    
   
0    
   
1    
   
9    
   
:    
   
4    
   
12    

3.
   
ITALOVÉ    
   
5    
   
3    
   
0    
   
2    
   
14    
   
:    
   
5    
   
9    

4.
   
RÓMOVÉ     
   
5    
   
2    
   
0    
   
3    
   
13    
   
:    
   
12    
   
6    

5.
   
SENEGALCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
3    
   
:    
   
13    
   
1    

6.
   
JEMENCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
4    
   
:    
   
25    
   
1    

Do čtvrtfinále postoupila družstva Turků a Srb.

POŘADÍ VE SKUPINĚ "D"


1.
   
VIETNAMCI     
   
5    
   
5    
   
0    
   
0    
   
16    
   
:    
   
0    
   
15    

2.
   
JORDÁNCI    
   
5    
   
4    
   
0    
   
1    
   
9    
   
:    
   
4    
   
12    

3.
   
ITALOVÉ    
   
5    
   
3    
   
0    
   
2    
   
14    
   
:    
   
5    
   
9    

4.
   
RÓMOVÉ     
   
5    
   
2    
   
0    
   
3    
   
13    
   
:    
   
12    
   
6    

5.
   
SENEGALCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
3    
   
:    
   
13    
   
1    

6.
   
JEMENCI    
   
5    
   
0    
   
1    
   
4    
   
4    
   
:    
   
25    
   
1    

Do čtvrtfinále postoupila družstva Slováků a Tožan.

2. ČTVRTFINÁLE
Do semifinále postoupila družstva Vietnamců, Slováků, Rumunů a Srbů.


3. SEMIFINÁLE

Srbové : Vietnamci - 0 : 3


Slováci Rumuni - 1 : 0


4. FINÁLE

o 1. a 2. místo

Slováci - Vietnamci - 0 : 2


o 3. a 4. Místo
Srbové Rumuni - 0 : 2


5. CELKOVÉ POŘADÍ

Vítězem XXIV. ročníku turnaje TOLERANCE v malé kopané o pohár místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky se po zásluze stalo družstvo Vietnamců.


Pořadí na dalších místech:

2. SLOVÁCI
3. RUMUNI
4. SRBOVÉ
5. POLÁCI
6. TURCI
7. JORDÁNCI
8. TOŽANÉ
9. ITALOVÉ
10. UKRAJINCI
11. ALŽÍŘANÉ
12. MOLDAVANÉ
13. RUSÍNI
14. MAĎAŘI
15. EKVÁDORCI
16. ROMOVÉ
17. SÚDÁNCI
18. EGYPŤANÉ
19. BĚLORUSOVÉ
20. SENEGALCI
21. JEMENCI
22. PALESTINCI
23. LIBANONCI
24. MAROĆANÉ


6. POČET UTKÁNÍ
V průběhu turnaje bylo sehráno 62 utkání, z toho 54 utkání v základních skupinách, 4 utkání ve čtvrtfinále a po dvou utkáních v semifinále a finále.

7. POČET BRANEK
V utkáních skupin turnaje bylo vstřeleno 225 branek, a ve čtvrtfinále, semifinále a finále dalších 21 branek.

9. OSTATNÍ ÚDAJE

Nejmladším hráčem byl Bebers Khasawnik - roč. 2007 z družstva Jordánců.
Nejstaršími hráči byli Michal Suchan - roč. 1968 z družstva Ukrajinců.
Nejlepším brankářem turnaje byl Le Xuan Kien z družstva Vietnamců.
Cenu Fair Play získalo družstvo Rumunů.
Turnaje se zúčastnilo ve 24 družstvech 312 hráčů a nezbytného doprovodu, 24 hostů a 31 pracovníků organizačního výboru a Vojenské policie.

10. ZÁVĚR
Zájem družstev národnostních menšin žijících v České republice o účast v turnaji, jeho organizace a zabezpečení potvrzují, že se
podařilo vytvořit tradici významné sportovní akce, jejíž poslání souvisí s bojem proti rasismu a xenofobii. Z pohledu nestranného organizátora lze konstatovat, že zúčastněná družstva turnaj vnímají jako možnost setkání na sportovním poli v zemi, kterou si jejich hráči
vybrali jako dočasný nebo trvalý domov.
I přes pozitivní jevy, které při organizaci a zabezpečení XXIV. ročníku turnaje národnostních menšin v malé kopané o pohár
místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky převládaly, se ukazuje, že v dalších ročnících je nutno věnovat pozornost:
 • kvalitnímu zpracování a čitelnosti soupisek družstev s čísly hráčů.

Organizační výbor XXIV. ročníku turnaje národnostních menšin v malé kopané si dovoluje poděkovat:

 • Senátu PČR
 • Vojenské zdravotní pojišťovně
 • Ministerstvu obrany ČR
 • Magistrátu hlavního města Prahy
 • Úřadu městské části Praha 6
 • Úřadu městské části Praha 5
 • Vojenské lesy a statky
 • Armádnímu sportovnímu centru DUKLA
 • Fotbalovému klubu DUKLA Praha
 • Vojenské policii
 • Ústřední hudbě AČR


18. června 2022

Mgr. Imrich BUGÁR
ředitel turnajezabezpečení závodu.